REGULAMIN KAMPANII

To już 7 lat

1. NAZWA. OKRES WAŻNOŚCI
1.1. Poniższy regulamin („Regulamin”) obowiązuje Kampanię zorganizowaną przez firmę VIVRE DECO SA, z siedzibą w Bukareszcie, Bulevard Tudor Vladimirescu Nr.22, Green Gate Office, Piętro 7, Sektor 5, J40/3718/2012, CUI RO30010618 i opisuje zasady udziału.
1.2. Kampania jest ważna dnia 07.05.2019, w godzinach 07:00 - 23:20 oraz , obejmuje zakupy online na www.vivrehome.pl i jest ograniczona w zależności od ilości produktów, na terytorium Polski.
1.3. Regulamin zostanie opublikowany poczynając od daty rozpoczęcia kampanii na stronie www.vivrehome.pl.

2. ZAWARTOŚĆ KAMPANII
2.1. W Kampanii weźmie udział każde zmówienie złożone online na www.vivrehome.pl, o minimalnej wartości 400 zł, w czasie określonym w Kampanii, do którego można zaaplikować voucher w wysokości 15%, poprzez wprowadzenie kodu: URODZINY15 i voucher w wysokości 20% wyłącznie dla klientów premium, poprzez wprowadzenie kodu: URODZINY20. Voucherów można użyć tylko raz i dlatego w przypadkach podwójnych zamówień (dostawa szybka + standardowa) obniżka zostanie zaaplikowana tylko na jedno z nich.
2.2. Obniżki i kampanie mogą być kumulowane z innymi korzyściami oferowanymi klientom VIVRE przy zakupie produktów ze sklepu online. Ponadto, w przypadku zakupu produktów z kampanii można wykorzystać voucher podarunkowy o wartości 25 ZŁ, który jest przyznawany przy rejestracji na stronie www.vivrehome.pl.

3. ZMIANY REGULAMINU. PRZERWANIE LUB PRZEDŁUŻENIE KAMPANII
3.1. VIVRE DECO SA przyznaje sobie prawo do zmodyfikowania w każdej chwili tego regulaminu, przy jednoczesnym poinformowaniu uczestników, poprzez umieszczenie zmian na stronie www.vivrehome.pl.
3.2. VIVRE DECO SA przyznaje sobie prawo do zawieszenia lub przerwania kampanii w każdej chwili jej trwania lub do jej przedłużenia, przy jednoczesnym poinformowaniu uczestników o jej zawieszeniu, przerwaniu lub przedłużeniu, poprzez umieszczenie informacji na www.vivrehome.pl.
3.3. Zmiany dotyczące reguł lub okresu ważności Kampanii nie będą miały wpływu na już złożone, jednak jeszcze niesfinalizowane zamówienia w chwili wprowadzenia zmian.

4. KOŃCOWE ZASADY
4.1. Regulamin Kampanii jest dostępny na stronie www.vivrehome.pl przez cały okres jej trwania.
4.2. Poprzez uczestniczenie w tej Kampanii, uczestniczący deklarują, że akceptują warunki powyższego Regulaminu.
4.3. Regulamin Kampanii jest skompletowany zgodnie z generalnym Regulaminem strony, Polityką Prywatności I Polityką stosowania Cookies, dostępnymi na www.vivrehome.pl.
4.4. Ewentualne spory pomiędzy VIVRE DECO SA a uczestnikami kampanii zostaną rozwiązane polubownie. Jeżeli nie będzie to możliwe, konflikty będą rozstrzygane przez właściwy sąd, zgodnie z obowiązującym prawem.
4.5. VIVRE DECO SA ma prawo podjąć wszelkie niezbędne środki w przypadku prób oszustwa systemowego, nadużyć lub innych prób, które mogłyby wpłynąć na wizerunek tej kampanii lub strony www.vivrehome.pl.
4.6. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących Kampanii, każda zainteresowana osoba może skontaktować się z VIVRE DECO SA pod numerem (22) 307 1418 od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-17:00, lub przez wiadomość e-mail na kontakt@vivrehome.pl.