REGULAMIN KAMPANII

Wielka Wyprzedaż

1. NAZWA. OKRES WAŻNOŚCI
1.1. Poniższy regulamin („Regulamin”) obowiązuje Kampanię zorganizowaną przez firmę VIVRE DECO SA, z siedzibą w Bukareszcie, Bulevard Tudor Vladimirescu Nr.22, Green Gate Office, Piętro 7, Sektor 5, J40/3718/2012, CUI RO30010618 i opisuje zasady udziału.
1.2. Kampania jest ważna od 18.02.2021, od godziny 06:00 do 26.02.2021, do godziny 00:30 oraz obejmuje zakupy online na www.vivrehome.pl i jest ograniczona w zależności od ilości produktów, na terytorium Polski.
1.3. Regulamin zostanie opublikowany poczynając od daty rozpoczęcia kampanii na stronie www.vivrehome.pl.

2. ZAWARTOŚĆ KAMPANII
2.1. Zawartością kampanii jest każdy produkt komercyjny dostępny online na stronie www.vivrehome.pl, dostępny w sprzedaży przez wyżej wymieniony okres trwania Kampanii i oznaczony obniżką do 70%, naliczoną od sugerowanej przez producenta ceny (RRP).
2.2. Obniżki i kampanie mogą być kumulowane z innymi korzyściami oferowanymi klientom VIVRE przy zakupie produktów ze sklepu online. Ponadto, w przypadku zakupu produktów z kampanii można wykorzystać voucher podarunkowy o wartości 25 ZŁ, który jest przyznawany przy rejestracji na stronie www.vivrehome.pl.

3. ZMIANY REGULAMINU. PRZERWANIE LUB PRZEDŁUŻENIE KAMPANII
3.1. VIVRE DECO SA przyznaje sobie prawo do zmodyfikowania w każdej chwili tego regulaminu, przy jednoczesnym poinformowaniu uczestników, poprzez umieszczenie zmian na stronie www.vivrehome.pl.
3.2. VIVRE DECO SA przyznaje sobie prawo do zawieszenia lub przerwania kampanii w każdej chwili jej trwania lub do jej przedłużenia, przy jednoczesnym poinformowaniu uczestników o jej zawieszeniu, przerwaniu lub przedłużeniu, poprzez umieszczenie informacji na www.vivrehome.pl.
3.3. Zmiany dotyczące reguł lub okresu ważności Kampanii nie będą miały wpływu na już złożone, jednak jeszcze niesfinalizowane zamówienia w chwili wprowadzenia zmian.

4. KOŃCOWE ZASADY
4.1. Regulamin Kampanii jest dostępny na stronie www.vivrehome.pl przez cały okres jej trwania.
4.2. Poprzez uczestniczenie w tej Kampanii, uczestniczący deklarują, że akceptują warunki powyższego Regulaminu.
4.3. Regulamin Kampanii jest skompletowany zgodnie z generalnym Regulaminem strony, Polityką Prywatności I Polityką stosowania Cookies, dostępnymi na www.vivrehome.pl.
4.4. Ewentualne spory pomiędzy VIVRE DECO SA a uczestnikami kampanii zostaną rozwiązane polubownie. Jeżeli nie będzie to możliwe, konflikty będą rozstrzygane przez właściwy sąd, zgodnie z obowiązującym prawem.
4.5. VIVRE DECO SA ma prawo podjąć wszelkie niezbędne środki w przypadku prób oszustwa systemowego, nadużyć lub innych prób, które mogłyby wpłynąć na wizerunek tej kampanii lub strony www.vivrehome.pl.
4.6. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących Kampanii, każda zainteresowana osoba może skontaktować się z VIVRE DECO SA pod numerem (22) 307 1418 od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-17:00, lub przez wiadomość e-mail na [email protected].