Pomiędzy etnicznym i nowoczesnym

Pomiędzy etnicznym i nowoczesnym

Etniczne elementy są solą i pieprzem naszego wystroju, składnikami, które dają smak i personalizują otoczenie. Jako podstawowy styl wybieramy nowoczesną estetykę wokół której tworzymy uniwersalną i kosmopolityczną osobowść przy pomocy motywów, symboli i folklorystycznych elementów różnych kultur.