Powrót do przyrody

Powrót do przyrody

Gdy hałas samochodów uniemożliwia nam słuchanie śpiewu ptaków lub kiedy zanieczyszczenie miasta zmusza nas do zapomnienia o świeżym powietrzu zielonego kącika wiemy, że potrzebujemy schronienia, miejsca do ponownego połączenia z prostotą i urokiem przyrody. Dom jest zaczarowaną krainą gdzie wracamy na koniec każdego dnia i w którym przedmioty, które nas otaczają kreatywnie tworzą piękno natury we wszystkich jej formach.

Top